فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ خوشه بندی های چند بعدی نیمه نظارت شده توسط فریم های فشرده ویولت۲۰۱۵

اطلاعات بیشتر

 

۲۰۱۵ Semi-Supervised High Dimensional Clustering by Tight Wavelet Frames

 

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید