فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ حذف اسپایک های ناخواسته از سیگنال

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸

حذف اسپایک های ناخواسته از سیگنال

۲۰۱۸ Removal of Spurious Correlations Between Spikes and Local Field Potentials

نتایج شبیه سازی==> results

قیمت ۱۲۰ هزار تومان

در صورت سفارش ترجمه، هزینه شبیه سازی نصف می گردد.

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید