فرم درخواست پروژه

ترجمه و پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ حذف اثر جمینگ خطی و غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن و پریودوگرام

اطلاعات بیشتر

ترجمه و پاورپوینت و  شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸

حذف اثر جمینگ خطی و غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن و پریودوگرام

مخابرات، رادار، جمینگ، فیلتر کالمن، رادیو شناختی

۲۰۱۸ Anti-chirp-jamming communication based on the cognitive cycle

دارای ترجمه کامل و پاورپوینت ارائه

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید