فرم درخواست پروژه

جدا سازی سیگنال نوارقلبی جنین از مادر ۲۰۱۸

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ مهندسی پزشکی

جدا سازی سیگنال نوارقلبی جنین از مادر

۲۰۱۸ Separation of fetal electrocardiography (ECG) from comp

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید