جبران اثر اشباع در ترانسفورماتورهای جریان با بکارگیری مدل جزئی غیرخطی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه قسمت های مهم مقاله ژورنال ۲۰۱۷

ادوات فکتس (FACTS) –

به همراه فیلم آموزشی کامل کدها و شبیه سازی ها

جبران اثر اشباع در ترانسفورماتورهای جریان با بکارگیری مدل جزئی غیرخطی

۲۰۱۷ Current transformer saturation compensation based on a partial nonlinear model

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.