فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ پردازش سیگنال dsp تغییر نرخ نمونه برداری سیگنال با عدد غیر صحیح

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ پردازش سیگنال dsp

تغییر نرخ نمونه برداری سیگنال با عدد غیر صحیح

۲۰۱۸ Changing Signal Scale or Sampling Rate “Gently” By Fractional Delay Filtering

دارای گزارش فارسی توضیح کدها

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید