فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ تشخیص چهره با استفاده از گابور

اطلاعات بیشتر

۲۰۱۵ Gabor Feature based Robust Representation and Classification for Face Recognition

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید