فرم درخواست پروژه

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ تئوری تخمین تخمین همزمان نویز فاز کانال و اسیلاتور در سیستم های MIMO

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ تئوری تخمین

تخمین همزمان نویز فاز کانال و اسیلاتور در سیستم های MIMO

۲۰۱۷ Joint Estimation of Channel and Oscillator Phase Noise in MIMO Systems

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید