فرم درخواست پروژه

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ بیمفرمینگ رادار و تئوری تخمین. بیمفرمینگ وفقی با در نظر گرفتن بدترین شرایط و عدم تطبیق سیگنال

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ بیمفرمینگ رادار و تئوری تخمین با عنوان:

بیمفرمینگ وفقی با در نظر گرفتن بدترین شرایط و عدم تطبیق سیگنال

فایل مقاله:

Robust Adaptive Beamforming Using Worst-Case Performance Optimization A Solution to the Signal Mismatch Problem

گزارش فارسی و ترجمه قسمت های مهم مقاله + نتایج شبیه سازی دقیق

۱۲۰ هزار تومان

 

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید