فرم درخواست پروژه

بهینه سازی در شبکه با گرادیان چند مرحله ای

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۸

بهینه سازی در شبکه با گرادیان چند مرحله ای

۲۰۱۸ Multi-step gradient methods for networked optimization

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید