شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ تئوری تخمین بازسازی پالس های دیراک با استفاده از مشاهدات نویزی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ تئوری تخمین

بازسازی پالس های دیراک با استفاده از مشاهدات نویزی

۲۰۱۵ the Recovery of Dirac Pulses from Noisy Linear Measurements

۱۰۰ هزار تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.