فرم درخواست پروژه

شبیه سازی و گزارش کار پایان نامه ۲۰۱۸ بازسازی سیگنال با استفاده از تبدیل DCT و چندجمله ای ها

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار پایان نامه ۲۰۱۸

بازسازی سیگنال با استفاده از تبدیل DCT و چندجمله ای ها

۲۰۱۸ Inverse polynomial reconstruction method in DCT domain

گزارش کار ==> Report1 و kholase

۱۲۰ هزار تومان

 

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید