فرم درخواست پروژه

استخراج ویژگی به منظور بازشناسی گفتار

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ تشخیص صوت

استخراج ویژگی به منظور بازشناسی گفتار

۲۰۱۸ Feature Extraction for Robust Speech Recognition using

۱۰۰ هزار تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان – خرید