فرم درخواست پروژه

پیاده سازی TCSC در یک مدل خط انتقال برای تحلیل تغییرات در توان انتقال توان

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴ ادوات فکتس FATS – خطوط انتقال  – کیفیت توان پیاده سازی TCSC در یک مدل خط...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مبدل الکترونیک قدرت DC-DC دو ورودی برای ماشین الکتریکی

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ژورنال ۲۰۱۷ IEEE شبیه سازی مبدل الکترونیک قدرت DC-DC دو ورودی برای ماشین الکتریکی...

اطلاعات بیشتر

جبران اثر اشباع در ترانسفورماتورهای جریان با بکارگیری مدل جزئی غیرخطی

شبیه سازی و ترجمه قسمت های مهم مقاله ژورنال ۲۰۱۷ ادوات فکتس (FACTS) – به همراه فیلم آموزشی کامل کدها و شبیه...

اطلاعات بیشتر

یک الگوریتم شناسایی حالت جزیره ای برای DG مبتنی بر اینورتر بر اساس کنترل توان راکتیو

شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ IEEE سیستم توزیع – توان راکتیو – دینامیک سیستم های قدرت یک الگوریتم شناسایی حالت...

اطلاعات بیشتر

یک مبدل DC-DC دوتایی مبتنی بر Sepic برای کاربردهای خورشیدی

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۴ الکترونیک قدرت – انرژی های نو یک مبدل DC-DC دوتایی مبتنی بر Sepic...

اطلاعات بیشتر

روش MPPT مبتنی بر شبکۀ عصبی RBF برای سیستم توربین بادی با سرعت متغیر

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۵ ScienseDirect روش MPPT مبتنی بر شبکۀ عصبی RBF برای سیستم توربین بادی با...

اطلاعات بیشتر

جبرانسازی بار با استفاده از DSTATCOM در سیستم توزیع سه فاز سه سیمه تحت شرایط مختلف منبع ولتاژ و بار متصل شده مثلث

شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲ دینامیک سیستم های قدرت – توان راکتیو جبرانسازی بار با استفاده از DSTATCOM در...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله هماهنگی منحنی های رله های جدید برای عملکرد بیش از حد جریان خطای اتصال کوتاه با فیوزهای پایین دست

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴ هماهنگی عایقی– حفاظت عایقی پیشرفته هماهنگی منحنی های رله های جدید برای عملکرد بیش از...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله جایابی بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و D-STATCOM با الگوریتم ازدحام ذرات PSO

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴ انرژی های نو– کنترل توان راکتیو– ادوات فکتس FACTS جایابی بهینه مکان و اندازه منابع...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله طراحي و پياده سازي اينورتر ۱۱ سطحي با قابليت ادوات فکتس جهت سيستم هاي توزيع انرژي

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ ادوات فکتس FACTS– الکترونیک قدرت طراحي و پياده سازي اينورتر ۱۱ سطحي با قابليت ادوات فکتس جهت...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبینی برMatlab

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴ تئوری جامع ماشین های الکتریکی شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله IEEE روش بدون سنسور DTC-SVM موتور القایی درایو شده با یک مبدل ماتریسی و تخمین پارامترها

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۸ IEEE درایو موتور القایی – تئوری جامع ماشین روش بدون سنسور DTC-SVM موتور القایی درایو...

اطلاعات بیشتر

ردگیری جسم متحرک در ویدئو با استفاده از انتخاب ویژگی فعال

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ ردگیری جسم متحرک در ویدئو با استفاده از انتخاب ویژگی فعال ۲۰۱۷ Robust Object Tracking via...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۷ ردگیری جسم متحرک در ویدئو

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۷ ردگیری جسم متحرک در ویدئو ۲۰۱۷ Output Constraint Transfer for Kernelized...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ تشخیص حروف دستنویس ۲۰۱۸ Fast and Accurate Digit Classification ۱۲۰ هزار...

اطلاعات بیشتر

مقاله ۲۰۱۸ واترمارکینگ در تصاویر قفل شده

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۸ واترمارکینگ در تصاویر قفل شده ۲۰۱۸ Reversible Data Hiding in...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ ردگیری جسم متحرک در ویدئو

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ ردگیری جسم متحرک در ویدئو ۲۰۱۸ Fast Compressive Tracking ۱۲۰ هزار...

اطلاعات بیشتر

مقاله ۲۰۱۷ تشخیص امضا با استفاده از ترکیب LBP و HOG

شبیه سازی و گزارش فارسی مفصل ۳۰ صفحه ای مقاله ۲۰۱۷ تشخیص امضا با استفاده از ترکیب LBP و HOG ۲۰۱۷ Offline...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ژورنال ۲۰۱۸ واترمارک دوگانه در تصویر

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ژورنال ۲۰۱۸ واترمارک دوگانه در تصویر ۲۰۱۸ From single watermark...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۸ واترمارکینگ حفاظت از تصویر در برابر کپی رایت با استفاده از واترمارکینگ برمبنای DWT و منطق فازی

شبیه سازی و گزارش فارسی و ترجمه قسمت های مهم مقاله ۲۰۱۸ واترمارکینگ حفاظت از تصویر در برابر کپی رایت با استفاده...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۸ با عنوان فیلترینگ وفقی با محدودیت پهنای باند در مسیر فیدبک

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۸ با عنوان فیلترینگ وفقی با محدودیت پهنای باند در مسیر فیدبک فایل مقاله را ز لینک زیر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار پایان نامه ۲۰۱۸ بازسازی سیگنال با استفاده از تبدیل DCT و چندجمله ای ها

شبیه سازی و گزارش کار پایان نامه ۲۰۱۸ بازسازی سیگنال با استفاده از تبدیل DCT و چندجمله ای ها ۲۰۱۸ Inverse...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی پایان نامه ۲۰۱۸ با عنوان سنجش طیف در رادیوشناختی به منظور دسترسی به مدلی برای آشکارسازی چندگانه

ترجمه و شبیه سازی پایان نامه ۲۰۱۸ با عنوان سنجش طیف در رادیوشناختی به منظور دسترسی به مدلی برای آشکارسازی چندگانه...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ حذف اثر جمینگ خطی و غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن و پریودوگرام

ترجمه و پاورپوینت و  شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ حذف اثر جمینگ خطی و غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن و پریودوگرام...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ پردازش سیگنال و طراحی فیلتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ پردازش سیگنال و طراحی فیلتر ۲۰۱۷ Optimal Sharpening of CIC Filters and An Efficient Imp...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ حذف اسپایک های ناخواسته از سیگنال

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ حذف اسپایک های ناخواسته از سیگنال ۲۰۱۸ Removal of Spurious Correlations Between Spikes and...

اطلاعات بیشتر

مقاله ۲۰۱۸ شناسایی سیستم به صورت آنلاین به همراه بازسازی سیگنال

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ شناسایی سیستم دارای نتایج دقیق شناسایی سیستم به صورت آنلاین به همراه بازسازی سیگنال ۲۰۱۸...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ پردازش سیگنال dsp تغییر نرخ نمونه برداری سیگنال با عدد غیر صحیح

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ پردازش سیگنال dsp تغییر نرخ نمونه برداری سیگنال با عدد غیر صحیح ۲۰۱۸ Changing Signal Scale...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ بیمفرمینگ رادار و تئوری تخمین. بیمفرمینگ وفقی با در نظر گرفتن بدترین شرایط و عدم تطبیق سیگنال

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ بیمفرمینگ رادار و تئوری تخمین با عنوان: بیمفرمینگ وفقی با در نظر گرفتن بدترین شرایط...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ پردازش و فیلترینگ سیگنال نوار قلبی ECG

ترجمه و شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۸ پردازش و فیلترینگ سیگنال نوار قلبی ECG فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:...

اطلاعات بیشتر