فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ پردازش سیگنال و طراحی فیلتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ پردازش سیگنال و طراحی فیلتر ۲۰۱۷ Optimal Sharpening of CIC Filters and An Efficient Imp...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ حذف اسپایک های ناخواسته از سیگنال

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ حذف اسپایک های ناخواسته از سیگنال ۲۰۱۸ Removal of Spurious Correlations Between Spikes and...

اطلاعات بیشتر

مقاله ۲۰۱۸ شناسایی سیستم به صورت آنلاین به همراه بازسازی سیگنال

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ شناسایی سیستم دارای نتایج دقیق شناسایی سیستم به صورت آنلاین به همراه بازسازی سیگنال ۲۰۱۸...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ پردازش سیگنال dsp تغییر نرخ نمونه برداری سیگنال با عدد غیر صحیح

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ پردازش سیگنال dsp تغییر نرخ نمونه برداری سیگنال با عدد غیر صحیح ۲۰۱۸ Changing Signal Scale...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ بیمفرمینگ رادار و تئوری تخمین. بیمفرمینگ وفقی با در نظر گرفتن بدترین شرایط و عدم تطبیق سیگنال

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ بیمفرمینگ رادار و تئوری تخمین با عنوان: بیمفرمینگ وفقی با در نظر گرفتن بدترین شرایط...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ پردازش و فیلترینگ سیگنال نوار قلبی ECG

ترجمه و شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۸ پردازش و فیلترینگ سیگنال نوار قلبی ECG فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:...

اطلاعات بیشتر

استخراج ویژگی به منظور بازشناسی گفتار

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ تشخیص صوت استخراج ویژگی به منظور بازشناسی گفتار ۲۰۱۸ Feature Extraction for Robust Speech...

اطلاعات بیشتر

بهبود سیگنال گفتار دارای انعکاس به صورت دو مرحله ای

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ بهبود سیگنال گفتار دارای انعکاس به صورت دو مرحله ای ۲۰۱۸ A Two-Stage Algorithm for...

اطلاعات بیشتر

جدا سازی سیگنال نوارقلبی جنین از مادر ۲۰۱۸

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ مهندسی پزشکی جدا سازی سیگنال نوارقلبی جنین از مادر ۲۰۱۸ Separation of fetal...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ تشخیص چهره با استفاده از تنها یک عکس

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ تشخیص چهره با استفاده از تنها یک عکس ۲۰۱۴ Local Generic Representation for Face Single ۱۰۰...

اطلاعات بیشتر

بهبود سیستم مخابراتی OFDM کد شده با LDPC بر روی خط انتقال

ترجمه و شبیه سازی پایان نامه ۲۰۱۸ بهبود سیستم مخابراتی  OFDM کد شده با  LDPC بر روی خط انتقال ۲۰۱۸ Improvement...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۵ حذف نویز از سیگنال نوار قلبی یا فیلتر های تطبیقی

شبیه سازی و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۵ حذف نویز از سیگنال نوار قلبی یا فیلتر های تطبیقی ۲۰۱۵ Noise Cancellation in...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۵ فیلترینگ نوار قلبی توسط فیلتر دیجیتال

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۵ فیلترینگ نوار قلبی توسط فیلتر دیجیتال ۲۰۱۵ Application of the Chebyshev...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ تئوری تخمین بازسازی پالس های دیراک با استفاده از مشاهدات نویزی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ تئوری تخمین بازسازی پالس های دیراک با استفاده از مشاهدات نویزی ۲۰۱۵ the Recovery of Dirac...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ تخمین پارامترهای سینوسی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ تخمین پارامترهای سینوسی ۲۰۱۶ Iterative Estimation of Sinusoidal Signal Parameters دارای...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۷ الگوریتم های تطبیقی برای ردیابی با استفاده از زاویه سیگنال

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۷ به همراه توضیح کدهای شبیه سازی الگوریتم های تطبیقی برای ردیابی با استفاده از زاویه...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ تئوری تخمین تخمین همزمان نویز فاز کانال و اسیلاتور در سیستم های MIMO

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ تئوری تخمین تخمین همزمان نویز فاز کانال و اسیلاتور در سیستم های MIMO ۲۰۱۷ Joint...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۷ جداسازی سیگنال جنین از مادر با استفاده از فیلتر تطبیقی

شبیه سازی و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۷ جداسازی سیگنال جنین از مادر با استفاده از فیلتر تطبیقی ۲۰۱۷ Separation of...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۷ ردگیری با استفاده از تخمین زاویه ورود

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۷ ردگیری با استفاده از تخمین زاویه ورود ۲۰۱۷ Adaptive Algorithms to Track the...

اطلاعات بیشتر

پردازش صوت آنالیز سیگنال صحبت با تبدیل های ناهمبسته کننده

شبیه سازی مقاله ژورنال IEEE 2015 پردازش صوت آنالیز سیگنال صحبت با تبدیل های ناهمبسته کننده   ۲۰۱۵ Speech Analysis...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله تخمین مکان هدف در حضور نویز اندازه گیری زیاد

شبیه سازی و گزارش کار مقاله تخمین مکان هدف در حضور نویز اندازه گیری زیاد ۳D PASSIVE LOCALIZATION IN THE PRESENCE...

اطلاعات بیشتر

تشخیص اسپایک در نوار مغزی با استفاده از فیلتر کالمن

عنوان مقاله: تشخیص اسپایک در نوار مغزی با استفاده از فیلتر کالمن فایل مقاله: Epileptic Spike Detection Using a...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ در خصوص فیلتر کالمن و کاهش نویز تخمین

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ در خصوص فیلتر کالمن و کاهش نویز تخمین فایل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:...

اطلاعات بیشتر

ترجمه کامل و پیش بینی بازار سهام با استفاده از منطق فازی در تحلیل تکنیکال

ترجمه کامل و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پیش بینی بازار سهام با استفاده از منطق فازی در تحلیل تکنیکال ۲۰۱۴ A Predictive...

اطلاعات بیشتر

بهینه سازی در شبکه با گرادیان چند مرحله ای

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۸ بهینه سازی در شبکه با گرادیان چند مرحله ای ۲۰۱۸ Multi-step gradient...

اطلاعات بیشتر

کنترل موقعیت ربات توسط فیلتر کالمن، UKF و IMM

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ فیلتر کالمن کنترل موقعیت ربات توسط فیلتر کالمن، UKF و IMM فایل مقاله:  ۲۰۱۸ Mobile Robot...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ حذف فیدبک به صورت تطبیقی با استفاده از فیلتر کالمن حوزه فرکانس

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ پردازش سیگنال صحبت حذف فیدبک به صورت تطبیقی با استفاده از فیلتر کالمن حوزه فرکانس...

اطلاعات بیشتر

تحلیل ارتباطات زمان-متغیر کورتیکال(قشری) مغزی در نوزاد با استفاده از تکنیک زمان-فرکانس

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷    سیگنال های حیاتی – نوار مغزی کودک   فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: ۲۰۱۷...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ الگوریتم های بیمفرمینگ وفقی برای حذف جمر

مناسب برای درس های مخابرات- سیگنال های راداری -بیمفرمینگ- حذف جمر فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: ۲۰۱۷...

اطلاعات بیشتر

تخمین کانال به صورت وفقی برای سیستم های OFDM مایمو آکوستیک زیر آب

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۶ مناسب برای پردازش سیگنال، تئوری تخمین، فیلتر وفقی ۲۰۱۶...

اطلاعات بیشتر