فرم درخواست پروژهمقاله های پردازش تصویر، شناسایی الگو(پترن)، هوش مصنوعی و بینایی ماشین 70هزار تومان

تمامی کارها دارای شبیه سازی  و گزارش کار می باشند. تعداد بسیاری از کارها در سایت قرار داده نشده است، لذا برای...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی برنامه تبدیل متن به نوشته OCR شماره(1)

در این برنامه تصویر یک نوشته دریافت شده و متن نوشته از آن استخراج می گردد جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه...

اطلاعات بیشتر