فرم درخواست پروژهمقاله های پردازش تصویر، شناسایی الگو(پترن)، هوش مصنوعی و بینایی ماشین 70هزار تومان

تمامی کارها دارای شبیه سازی  و گزارش کار می باشند. تعداد بسیاری از کارها در سایت قرار داده نشده است، لذا برای...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله واترمارکینگ در تصاویر قفل شده

شبیه سازی مقاله واترمارکینگ در تصاویر قفل شده فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: 2011 Reversible Data...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – درون یابی، فیلترینگ و ادغام داده ها

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – درون یابی، فیلترینگ و ادغام داده ها فایل مقاله را از لینک زیر دانلود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – حذف اثر موزاییکی در تصاویر رنگی با درون یابی

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – حذف اثر موزاییکی  در تصاویر رنگی با درون یابی فایل مقاله را از لینک زیر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – حذف نویز با PCA و گروهی کردن پیکسل ها

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – حذف نویز با PCA و گروهی کردن پیکسل ها فایل مقاله را از لینک زیر دانلود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – کاهش ابعاد ویژگی به منظور تشخیص چهره

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – کاهش ابعاد ویژگی به منظور تشخیص چهره فایل مقاله را از لینک زیر دانلود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2011 پردازش تصویر – حذف نویز از تصاویر – خوشه بندی

شبیه سازی مقاله 2011 پردازش تصویر – حذف نویز از تصاویر – خوشه بندی فایل مقاله را از لینک زیر دانلود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2012 پردازش تصویر – بازیابی تصویر فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: Centralized...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2012 پردازش تصویر – تشخیص چهره

شبیه سازی مقاله 2012 پردازش تصویر – تشخیص چهره فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: Efficient...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – روشی قوی برای یافتن نقاط مشترک در دو تصویر

شبیه سازی مقاله 2010 پردازش تصویر – روشی قوی برای یافتن نقاط مشترک در دو تصویر فایل مقاله را از لینک زیر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – خوشه بندی و کلاسترینگ تصاویر

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – خوشه بندی تصاویر فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – بهبود بافت تصویر با حفظ هیستوگرام تصویر

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – حذف نویز از تصویر وبهبود بافت با حفظ هیستوگرام تصویر فایل مقاله را از...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – تطبیق تصویر با استفاده از مدل مرکب گاوسی GMM

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – تطبیق تصویر با استفاده از مدل مرکب گاوسی  GMM فایل مقاله را از لینک زیر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2014 تشخیص چهره

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – تشخیص چهره  ردیابی سریع از طریق آموزش زمینه های فضا زمانی فایل مقاله را...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – حذف نویز تصویر با استفاده از تخمین بافت توسط هیستوگرام

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – حذف نویز تصویر با استفاده از تخمین بافت توسط هیستوگرام فایل مقاله را از...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – حذف نویز در تصویر

شبیه سازی مقاله 2014 پردازش تصویر – حذف نویز در تصویر فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: 2014...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله بهبود رزولوشن تصویر با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر

شبیه سازی مقاله پردازش تصویر با عنوان: بهبود رزولوشن تصویر با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر فایل مقاله را از...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال 2011 elsevier. پردازش تصاویر پزشکی MRI

بازسازی کارآمد تصویر برای تصویربرداری MRI فشرده فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: Efficient MR image...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال واترمارک، نهان نگاری

شبیه سازی مقاله واترمارکینگ با عنوان: سیستم خبره برای نهان نگاری تطبیقی فرکانس پایین تصویر  با استفاده از آزمایش...

اطلاعات بیشتر