فرم درخواست پروژهخرید آنلاین شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله های پردازش تصویر، شناسایی الگو (پترن)، هوش مصنوعی و بینایی ماشین

با سلام و احترام ۱) تمامی کارها دارای شبیه سازی  و گزارش کار می باشند. ۲) pdf تمامی مقالات قابل دانلود بوده و...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله واترمارکینگ در تصاویر قفل شده

شبیه سازی مقاله واترمارکینگ در تصاویر قفل شده فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: ۲۰۱۱ Reversible Data...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – درون یابی، فیلترینگ و ادغام داده ها

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – درون یابی، فیلترینگ و ادغام داده ها فایل مقاله را از لینک زیر دانلود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – حذف اثر موزاییکی در تصاویر رنگی با درون یابی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – حذف اثر موزاییکی  در تصاویر رنگی با درون یابی فایل مقاله را از لینک زیر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – حذف نویز با PCA و گروهی کردن پیکسل ها

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – حذف نویز با PCA و گروهی کردن پیکسل ها فایل مقاله را از لینک زیر دانلود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – کاهش ابعاد ویژگی به منظور تشخیص چهره

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – کاهش ابعاد ویژگی به منظور تشخیص چهره فایل مقاله را از لینک زیر دانلود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ پردازش تصویر – حذف نویز از تصاویر – خوشه بندی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ پردازش تصویر – حذف نویز از تصاویر – خوشه بندی فایل مقاله را از لینک زیر دانلود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ پردازش تصویر – بازیابی تصویر فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: Centralized...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ پردازش تصویر – تشخیص چهره

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ پردازش تصویر – تشخیص چهره فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: Efficient...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – روشی قوی برای یافتن نقاط مشترک در دو تصویر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش تصویر – روشی قوی برای یافتن نقاط مشترک در دو تصویر فایل مقاله را از لینک زیر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – خوشه بندی و کلاسترینگ تصاویر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – خوشه بندی تصاویر فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – بهبود بافت تصویر با حفظ هیستوگرام تصویر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – حذف نویز از تصویر وبهبود بافت با حفظ هیستوگرام تصویر فایل مقاله را از...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – تطبیق تصویر با استفاده از مدل مرکب گاوسی GMM

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – تطبیق تصویر با استفاده از مدل مرکب گاوسی  GMM فایل مقاله را از لینک زیر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ تشخیص چهره

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – تشخیص چهره  ردیابی سریع از طریق آموزش زمینه های فضا زمانی فایل مقاله را...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – حذف نویز تصویر با استفاده از تخمین بافت توسط هیستوگرام

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – حذف نویز تصویر با استفاده از تخمین بافت توسط هیستوگرام فایل مقاله را از...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – حذف نویز در تصویر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ پردازش تصویر – حذف نویز در تصویر فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: ۲۰۱۴...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله بهبود رزولوشن تصویر با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر

شبیه سازی مقاله پردازش تصویر با عنوان: بهبود رزولوشن تصویر با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر فایل مقاله را از...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ elsevier. پردازش تصاویر پزشکی MRI

بازسازی کارآمد تصویر برای تصویربرداری MRI فشرده فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید: Efficient MR image...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال واترمارک، نهان نگاری

شبیه سازی مقاله واترمارکینگ با عنوان: سیستم خبره برای نهان نگاری تطبیقی فرکانس پایین تصویر  با استفاده از آزمایش...

اطلاعات بیشتر