فرم درخواست پروژه

تجزیه و تحلیل رویتگر MIMO مقاوم و طراحی با استفاده از فرمان اتومبیل فعال

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹  کد مقاله C17 عنوان مقاله Robust MIMO disturbance observer analysis and d esign with...

اطلاعات بیشتر

کنترل جریان فعال پاندول یک جرثقیل تک سواری با استفاده از تکنیک کنترل بازخورد خروجی

شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۰ کنترل مدرن کد مقاله C89 عنوان مقاله: کنترل جریان فعال پاندول یک جرثقیل تک سواری با استفاده...

اطلاعات بیشتر

کنترل تطبیقی برای کنترل مسیر یابی ربات

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ کد مقاله C82 , g245 عنوان مقاله: g245_A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory...

اطلاعات بیشتر

طراحی کنترلر غیرخطی برای یک موتور القایی با استفاده از رویتگر کاهش یافته مود لغزنده برای شار و سرعت روتور

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ کد مقاله C13 عنوان مقاله: طراحی کنترلر غیرخطی برای یک موتور القایی با استفاده از رویتگر کاهش...

اطلاعات بیشتر

كنترل لغزشي – تطبيقي سيستم فوق آشوب لورنز با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش، وروديهاي كنترلي غيرخطي و ناشناخته بودن پارامترهاي سيستم

 شبیه سازی مقاله فاسی ۲۰۱۰   كنترل لغزشي – تطبيقي سيستم فوق آشوب لورنز با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش،...

اطلاعات بیشتر

طراحي كنترل كننده هاي مد لغزشي انتگرالي – تناسبي براي سيستم هاي فوق آشوب

شبیه سازی کامل و پاورپوینت  مقاله ۲۰۱۰  طراحي كنترل كننده هاي مد لغزشي انتگرالي – تناسبي براي سيستم هاي فوق...

اطلاعات بیشتر

طراحی کنترلر خطی چندمتغیره مقاوم

شبیه سازی و گزارش مفصل ژورنال ۲۰۱۰  کنترل مقاوم، چند متغیره، بهینه  کد مقاله C40 عنوان مقاله: طراحی کنترلر خطی...

اطلاعات بیشتر

طراحی کنترلر فیدبک خروجی تحمل پذیر عیب برای سیستم های فازی سوگنو با خطای Actuator

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰ (شبیه سازی ها مربوط به یک پایان نامه می باشد) کنترل فازی، سیستم تحمل پذیر خطا، کنترل...

اطلاعات بیشتر

سنکرونسازی و اثبات سنکرونسازی دو سیستم ترکیبی، ترکیبی از سیستم فوق آشوب لو و سیستم آشوبناک یکپارچه

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ کد مقاله C65 عنوان مقاله: سنکرونسازی و اثبات سنکرونسازی دو سیستم ترکیبی، ترکیبی از سیستم...

اطلاعات بیشتر

ردیابی نقطه بیشینه توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک با استفاده از کنترلر پیش بین (MPC)

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۱۱ کد مقاله g141 عنوان مقاله: Paper ردیابی نقطه بیشینه توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک...

اطلاعات بیشتر

کنترل ترکیبی قوی بر پایه شبکه عصبی برای سیستم روباتیک یک رویکرد H بی نهایت

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ کد مقاله g104 , c64 عنوان مقاله: کنترل ترکیبی قوی بر پایه شبکه عصبی برای سیستم روباتیک یک...

اطلاعات بیشتر

طراحی رویت گر برای سیستم سوئیچینگ خطی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ طراحی رویت گر برای سیستم سوئیچینگ خطی...

اطلاعات بیشتر

طراحی رویت گر برای سیستم سوئیچینگ خطی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ طراحی رویت گر برای سیستم سوئیچینگ خطی...

اطلاعات بیشتر

شناسایی سیستم غیرخطی وینر به صورت مرحله ای و تکرار شونده مبتنی بر حداقل مربعات و بیشترین شیب

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ شناسایی سیستم غیرخطی کد مقاله C74 با عنوان: شناسایی سیستم غیرخطی وینر به صورت مرحله...

اطلاعات بیشتر

نواحی عملکرد Hinf و H2 در سیستم های چند عامله

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ با عنوان:   نواحی عملکرد H بی نهایت و H2 در سیستم های چند عامله فایل مقاله: ۲۰۱۱ On...

اطلاعات بیشتر

طراحی کنترلر پایدار وفقی فازی برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱ (شبیه سازی های فازی نوع ۲ برای بهبود نیز انجام شده است) کنترل فازی، تطبیقی، چند...

اطلاعات بیشتر

کنترل فیدبک تطبیقی فازی برای کنترل سیستم های غیر خطی دارای هیسترزیس

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ کد مقاله C128 عنوان مقاله: کنترل فیدبک تطبیقی فازی برای کنترل سیستم های غیر خطی دارای...

اطلاعات بیشتر

کنترل کننده فازی و کنترل روبات با پنج درجه آزادی

کد مقاله g103 عنوان مقاله g103__Supervisory Fuzzy Control for 5 DOF Robot Arm 2012 کنترل کننده فازی و کنترل روبات...

اطلاعات بیشتر

طرح کنترلی جدید MPPT برای سیستم توربین بادی با استفاده از جبرانگر عصبی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ کد مقاله C61 طرح کنترلی جدید MPPT برای سیستم توربین بادی با استفاده از جبرانگر عصبی ۲۰۱۲ A...

اطلاعات بیشتر

کنترل غیرخطی سیستم قدرت بر مبنای رویتگر با استفاده از استراتژی کنترل مود لغزنده

کد مقاله C69 کنترل مدرن – غیرخطی- مود لغزنده عنوان مقاله: کنترل غیرخطی سیستم قدرت بر مبنای رویتگر با استفاده از...

اطلاعات بیشتر

کنترل مقابله ای مرسوم مدل هزینه های عقب مانده برای سیستم های زمان گسسته بدون حداقل فاز، کنترل کننده سازگار

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ کد مقاله C26 عنوان مقاله : کنترل مقابله ای مرسوم مدل هزینه های عقب مانده برای سیستم های زمان...

اطلاعات بیشتر

مدلسازی و کنترل تطبیقی یک کوادروتور

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲  کد مقاله g338 مدلسازی و کنترل تطبیقی یک کوادروتور g338__Modeling and Adaptive Control of a...

اطلاعات بیشتر

ساختار هدایت و کنترل برای هلیکوپترهای چهار روتوره

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲ کد مقاله C78  کنترلر غیر خطی، کواد روتور، Backstepping · Navigation ساختار هدایت و...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مدل برای کنترل بهینه سیستم پاندول معکوس با استفاده از کنترلر PID، LQR

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲ (شبیه سازی ها مربوط به یک پایان نامه می باشد) کنترل بهینه، کنترلر PID،...

اطلاعات بیشتر

استفاده از چند جمله ای چبیشف برای استنتاج الگوریتم های کارآمد برای حل مشکلات کنترل بهینه

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت  ژورنال ۲۰۱۲  کنترل بهینه استفاده از چند جمله ای چبیشف برای استنتاج الگوریتم های...

اطلاعات بیشتر

پایداری مقاوم سیستم های با پرش مارکوف Singular با سوئیچینگ نامطمئن

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳ عنوان مقاله: پایداری مقاوم سیستم های با پرش مارکوف Singular با سوئیچینگ نامطمئن فایل...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ کد مقاله g229 عنوان مقاله: ساز و کار پیشنهادی برای تثبیت کننده های سیستم قدرت...

اطلاعات بیشتر

توسعه کنترل هوشمند خودتنظیم بر اساس شبکه عصبی BPNN برای کنترل کیفیت هوا در محیط داخلی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ کد مقاله g186 عنوان مقاله: توسعه کنترل هوشمند خودتنظیم بر اساس شبکه عصبی  BPNN برای کنترل...

اطلاعات بیشتر

طراحی کنترلر پیش بین تحمل پذیر خطا

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ کد مقاله C143 عنوان مقاله: طراحی کنترلر پیش بین تحمل پذیر خطا  ۲۰۱۳ Proactive Fault-Tolerant...

اطلاعات بیشتر

کنترل اتوماتیک هواپیما در حالت نشست

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳ کنترل اتوماتیک هواپیما در حالت نشست Automatic Control_of_Aircraft_in...

اطلاعات بیشتر