خواندن سیگنالهای ECG و نمایش آن برروی ARM

خواندن سیگنالهای ECG (نوار قلبی) و نمایش آن برروی ARM   جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با...

اطلاعات بیشتر

پروژه مدارهای واسط و معماری کامپیوتر USB3

چکیده این پروژه ساختار گذرگاه سریال جهانی نوع ۳ و مفاهیم کلیدی مربوط به آن را بررسی می­کند.USB 3.0  شبیه به مدل...

اطلاعات بیشتر