کنفرانس ها و همایش های رشته های مختلف

آیا میدانید که حداقل ۲ نمره از پایان نامه شما در گرو ارسال مقاله به کنفرانس ها و مجلات داخلی است؟ . . . در این...

اطلاعات بیشتر

Anti Plagiarism – Reparaphrase the ISI Article Manuscripts

Your Questions and Answers about the Plagiarism in ISI Journals .. First Paraphrase Second paraphrase I have the...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ الکترونیک قدرت – کنترل PID با تنظیم اتوماتیک ضرایب برای کانورتر DC-DC

۷۰ تومن شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ الکترونیک قدرت کنترل PID  با تنظیم اتوماتیک ضرایب برای کانورتر DC-DC ۲۰۱۱...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲ مدل سازی و شبیه سازی رله توان معکوس برای حفاظت از ژنراتور

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲ رله و حفاظت مدل سازی و شبیه سازی رله توان معکوس برای حفاظت از ژنراتور...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ کنترل شار توان و محدود کننده اتصال کوتاه

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ ادوات فکتس – دینامیک سیستم های قدرت کنترل شار توان و محدود کننده اتصال...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ موتور القایی دینامیکی برای استفاده در ماشین های الکتریکی

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ موتور القایی دینامیکی برای استفاده در ماشین های الکتریکی...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۲ IEEE یک تکنیک طبقه بندی در سیستم توزیع شده

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۲ IEEE یک تکنیک طبقه بندی در سیستم توزیع شده ۲۰۱۲ IEEE A Classification Technique...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ انرژی های نو ژنراتورهای فوتوولتاییک ردیابی بیشینه نقطه توان و باطری های ذخیره ساز

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ انرژی های نو ژنراتورهای فوتوولتاییک ردیابی بیشینه نقطه توان و باطری های ذخیره ساز ۲۰۱۶ Solar...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ IEEE بررسی اثر امپدانس شبکه بر روی جریان غیر سینوسی هارمونیک و مشاهدات فلیکر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ IEEE بررسی اثر امپدانس شبکه بر روی جریان غیر سینوسی هارمونیک و مشاهدات فلیکر ۲۰۱۱ IEEE The...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ IEEE روش جایابی بهینه برای بهبود پایداری ولتاژ در یک سیستم توزیع با استفاده از DG

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ IEEE دینامیک سیستم های قدرت – سیستم توزیع روش جایابی بهینه برای بهبود...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ IEEE الکترونیک قدرت کاهش تلفات در یک اینورتر چند مرحله ای با خازن سوئیچی

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸  IEEE الکترونیک قدرت کاهش تلفات در یک اینورتر چند مرحله ای با خازن سوئیچی ۲۰۱۸...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت – انرژی های نو- طراحی اینورتر هیبرید با تزریق هارمونیک سوم برای اینورتر مرکزی فوتوولتاییک شبکه ای

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت – انرژی های نو طراحی اینورتر هیبرید با تزریق هارمونیک سوم برای اینورتر...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸الگوی سوئیچینگ بهینه برای PWM کانورتر ACAC با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت – بهینه سازی الگوی سوئیچینگ بهینه برای PWM کانورتر ACAC با...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت کانورتر DC به DC بک بوست با استفاده از تکنیک سوئیچینگ نرم

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت کانورتر DC به DC بک بوست با استفاده از تکنیک سوئیچینگ نرم ۲۰۱۸ A New...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت کانورتر DC به DC باک بوست با تکنیک سوئیچینگ نرم

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ الکترونیک قدرت کانورتر DC به DC باک بوست با تکنیک سوئیچینگ نرم ۲۰۱۸ A New Buck-Boost DCDC...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزار ش کار مقاله ۲۰۱۷ جبران سازی با استفاده از کنترل مود لغزشی برای حفط دکوپلینگ دینامیک در سیستم های پایدار

شبیه سازی و گزار ش کار مقاله ۲۰۱۷ کنترل مود لغزشی جبران سازی با استفاده از کنترل مود لغزشی برای حفط دکوپلینگ...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر ( کنترل مدرن) به همراه بازسازی چندین خطا در سیستم های غیر خطی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ کنترل مود لغزشی – کنترل مدرن – کنترل غیر خطی کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر (...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ کنترل بهینه با مدلسازی فضای حالت به صورت فازی با استفاده از معادله ریکاتی

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ کنترل بهینه کنترل بهینه با مدلسازی فضای حالت به صورت فازی با استفاده از معادله...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ کنترل مود لغزشی (اسلایدینگ مود) تطبیقی سیستم دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی RBF

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ کنترل مود لغزشی (اسلایدینگ مود) تطبیقی سیستم دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی RBF ۲۰۱۸...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ طراحی کنترلر PID برای کنترل فرکانس بار با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ طراحی کنترلر PID برای کنترل فرکانس بار با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل ۲۰۱۸...

اطلاعات بیشتر

کنترل فازی تطبیقی برای سیستم های غیرخطی

*شبیه سازی  و گزارش کار مقاله ۲۰۰۷ کنترل فازی تطبیقی برای سیستم های غیرخطی ۲۰۰۷ Decentralized Adaptive Fuzzy...

اطلاعات بیشتر

طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی

کد مقاله C141 طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی عنوان مقاله: ۲۰۱۳ New Sliding-Mode...

اطلاعات بیشتر

کنترل بهینه تطبیقی برای سیستم خطی زمان-پیوسته با دینامیک کاملا ناشناخته

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ کنترل بهینه تطبیقی برای سیستم خطی زمان-پیوسته با دینامیک کاملا ناشناخته ۲۰۱۸ Computational...

اطلاعات بیشتر

شناسایی سیستم با استفاده از رگرسیون فرایند گوسی اسپارس با ورودی نویز

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ شناسایی سیستم شناسایی سیستم با استفاده از رگرسیون فرایند گوسی اسپارس با ورودی نویز ۲۰۱۷...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ کنترل سرعت موتور DC با استفاده از کنترلر فازی و کنترلر PID

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ کنترل فازی در قدرت کنترل سرعت موتور DC با استفاده از کنترلر فازی و...

اطلاعات بیشتر

یک تست مبتنی بر حلقه بسته برای بهبود عملکرد مقاوم در شناسایی مکرر و طراحی‌های مجدد کنترل

کنترل تطبیقی – شناسایی سیستم – کنترل مقاوم  یک تست مبتنی بر حلقه بسته برای بهبود عملکرد مقاوم در...

اطلاعات بیشتر

طراحی و شبیه سازی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک و PSO

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ طراحی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای سیستم کنترل موقعیت ۲۰۱۵ PID Tuning Using...

اطلاعات بیشتر