فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ با عنوان A measure space approach to optimal source placement

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ با عنوان A measure space approach to optimal source placement جانمایی بهینه –...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی های متلب مهندسی شیمی

انجام شبیه سازی های مهندسی شیمی و مواد به خصوص در زمینه های بهینه سازی ،کنترل ، الگوریتم ژنتیک و … ۰۹۱۷ ۷۳۶...

اطلاعات بیشتر