یک رویکرد جدید برای کانورترهای DC به DC Buck-Boost با استفاده از جبرانسازی سری

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۷

الکترونیک قدرت – جبران سازی

کد مقاله P58
عنوان مقاله:

یک رویکرد جدید برای کانورترهای DC به DC Buck-Boost با استفاده از جبرانسازی سری
P58_A New Approach for High Efficiency Buck-Boost DC DC Converters Using Series Compensation
گزارش فارسی==>tozihat

۴۵ هزار تومان

45,000 تومان – خرید

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.