فرم درخواست پروژه

یک روش تک ورودی تک خروجی تنها با استفاده از جبران سازی فیدبک جبران ولتاژ ضعیف با تکنیک SPWM اصلاح شده برای سه مرحله AC-DC Buck Converter

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

الکترونیک قدرت – جبران سازی

 کد مقاله G135

عنوان مقاله:

یک روش تک ورودی تک خروجی تنها با استفاده از جبران سازی فیدبک جبران ولتاژ ضعیف با تکنیک SPWM اصلاح شده برای سه مرحله AC-DC Buck Converter

G135_A Single-Input Single-Output Approach By Using Minor-Loop Voltage Feedback Compensation With Modified SPWM Technique for Three-Phase AC-DC Buck Converter

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.