فرم درخواست پروژه

کوادروتور

اطلاعات بیشتر

مقاله های مرتبط با کوادروتور

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

 

 

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C78 

کنترلر غیر خطی، کواد روتور، Backstepping · Navigation

ساختار هدایت و کنترل برای هلیکوپترهای چهار روتوره 

۲۰۱۲ Control and Navigation Framework for Quadrotor Helicopters

دارای ترجمه فارسی

گزارش فارسی: quadrotor_backstepping

 

۸۰ هزار تومان

80,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

 کد مقاله g338

مدلسازی و کنترل تطبیقی یک کوادروتور

g338__Modeling and Adaptive Control of a Quadrotor

گزارش فارسی ۱۵ صفحه ای==> ربات پرنده

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C105

عنوان مقاله:

 مدولاسیون CPG برای ناوبری و حرکت چند منظوره چهار جانبه

۲۰۱۲ CPG modulation for navigation and omnidirectional quadruped locomotion

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل، رباتیک

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله C7
عنوان مقاله

PID vs LQ Control Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor

روش کلاسیک PID و روش جدید LQ
گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترلر PID
===================================

کد مقاله C23
عنوان مقاله : کنترل خطی سازی فیدبک و مود لغزشی وفقی برای یک هلیکوپتر ۴ روتوره

Feedback Linearization vs. Adaptive Sliding Mode Control for a Quadrotor Helicopter 2009

 گزارش فارسی: report
کلید واژه : کنترل غیرخطی- خطی سازی فیدبک ، رباتیک

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۵

کد مقاله C131

عنوان مقاله:

Backstepping and Sliding-mode Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor

معادله دینامیک حاکم بر یک ربات کوادروتور

  گزارش فارسی: report

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

کد مقاله C99

عنوان مقاله:

Dynamic Feedback Controller of Euler Angles and Wind parameters estimation for a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle

سال ارائه:  ۲۰۰۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فیدبک، غیر خطی،

dynamic feedback control, Unmanned Aerial Vehicle, nonlinear estimation

===================================