فرم درخواست پروژه

کنترل PID

اطلاعات بیشتر

مقاله های مرتبط با کنترلر PID

به ترتیب سال

تماس با ادمین: ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۵

(شبیه سازی ها مربوط به یک پایان نامه می باشد)

کنترل بهینه، کنترلر PID، کنترل غیرخطی، LQR، کنترل دیجیتال

شبیه سازی مدل برای کنترل بهینه سیستم پاندول معکوس با استفاده از کنترلر PID، LQR

CONTROL OF INVERTED PENDULUM CART SYSTEM BY USE OF PID CONTROLLER

گزارش فارسی ۳۱ صفحه ای دارد

      ترجمه مقاله:دارد

۸۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”54″]
===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵  کد g296

کنترل کننده pid، بهینه سازی، 

عنوان مقاله:

g296_Tuning of PID Controller in an Interconnected Power System using Particle Swarm Optimization

بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده pid باالگوریتم pso درکنترل بار فرکانس سیستم دوناحیه ای

۱- فقط قسمت PSO انجام شده (قسمت۲-۵)

۲- کد نویسی الگوریتم PSO جهت بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده PIDانجام شده

گزارش فارسی:

help

Doc

doc (2)

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”74″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

کنترل سرعت موتور دیزلی  D6114 با استفاده از کنترل کننده PID و کنترلر فازی

کد مقاله C90

عنوان مقاله:

C90_Azadproject.ir_D6114 Diesel Engine Speed Control A case Between PID Controller and Fuzzy Logic Controller 2014

گزارش فارسی: report

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”83″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

کد C127

عنوان مقاله:

طراحی سیستم کنترل موشک با استفاده از کنترل کننده PD همراه با فیلتر پایین گذر مرتبه دوم با تقریب باترورث

فایل مقاله:

۲۰۱۴ c127 control rocket

در این پژوهش نخست به طراحی سیستم کنترل موشک به کمک کنترل کننده تناسبی – مشتق گیر (PD) پرداخته میشود. استفاده از کنترل کنندهPD علاوه بر آنکه شناخته شده است، در این طراحی نیز پاسخگوی نیازهای کنترلی موشک نیز میباشد. این کنترل کننده به صورت سری در مدارقرار گرفته و موجب افزایش پایداری سیستم حلقه بسته شده است. روش ارائه شده جالب و کلی بوده و بوسیله آن می توان به راحتی تغییراتپارامترهای سیستم را نیز در نظر گرفت و در ادامه با بکارگیری از یک فیلتر پایین گذر مرتبه دوم با تقریب باترورث به مقابله با دفع نویزها وپیشگیری از تاثیر اغتشاش با فرکانس بالا، پرداخته شده است

 گزارش فارسی: Report

کلید واژه : کنترل کننده PD ، سیستم موشک، فیلتر پایینگذر، تقریب باترورث، نمودار نایکوئیست

هزینه ۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”309″]

======================================

شبیه سازی و پاورپوینت و گزارش کار مفصل ژورنال ۲۰۱۳ 

کنترل فازی، PID، هیبرید، بهینه سازی

کنترل سرعت توربین گازی با کنترلر PID ترکیبی فازی و PSO

A Hybrid PSO Fuzzy PID Controller for Gas Turbine Speed Control

دارای گزارش فارسی ۲۰ صفحه ای:  gozaresh

۷۸ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”62″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

عنوان مقاله:

توسعه کنترل هوشمند خودتنظیم بر اساس شبکه عصبی  BPNN برای کنترل کیفیت هوا در محیط داخلی

g186_AzadProject.ir_Development of Self-Tuning Intelligent PID Controller Based on BPNN for Indoor Air Quality Control

گزارش فارسی: results

کلید واژه : کنترل کننده PID با شبکه عصبی ، سیستم حلقه بسته با کنترل کننده ی PID تطبیقی

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”87″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

عنوان مقاله:

ساز و کار پیشنهادی برای تثبیت کننده های سیستم قدرت

g229_p59_Proposed mechanism for performance of power system stabilizers

گزارش فارسی: info

کلید واژه : نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین، ماشین های سنکرون

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”88″]

=================================== 

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

طراحی کنترل کننده ولتاژ قوی برای Microgrid جدا شده(جزیره ای) با استفاده از قضیه Kharitonov و مفهوم پایداری D

عنوان مقاله:

g313_Azadproject.ir_Robust voltage controller design for an isolated Microgrid using Kharitonov’s theorem and D-stability concept

گزارش فارسی: دارد

 ===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کد مقاله C124

عنوان مقاله:

مقایسه یک کنترل کننده PID با یک کنترل کننده fuzzy-PID

۲۰۱۳ Real-time Implementation and Performance Analysis of Two Dimension PID Fuzzy Controller for Continuous Stirred Tank Reactor

 گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

عنوان مقاله:

پیاده سازی و تجزیه و تحلیل عملکرد کنترلر فازی PID دو بعدی زمان واقعی برای راکتور مداوم مخزن همزن دار

فازی نوع۲

g295_Real-time Implementation and Performance Analysis of Two Dimension PID Fuzzy Controller for Continuous Stirred Tank Reactor

 گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

 PID Controller; Fuzzy Logic Controller, Self tuning controller, کنترل-کننده فازی نوع ۲

====================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲

(شبیه سازی ها مربوط به یک پایان نامه می باشد)

کنترل بهینه، کنترلر PID، کنترل غیرخطی، LQR، کنترل دیجیتال

 شبیه سازی مدل برای کنترل بهینه سیستم پاندول معکوس با استفاده از کنترلر PID، LQR

۲۰۱۲ Modelling Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller LQR

گزارش فارسی ۳۱ صفحه ای دارد       ترجمه:دارد
۸۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”55″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار و پاورپوینت

کنترل مقاوم، چند متغیره، کنترلر PI

عنوان مقاله
Robust Multivariable PI Control Applications to Process Control

فایل صفحات فرد گزارش==>  کنترل PI چند متغیره مقاوم
۸۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”61″]

===================================

 

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

عنوان مقاله:

تنظیم کننده ولتاژ پویا مبتنی بر فتوولتائیک با قابلیت صرفه جویی در مصرف انرژی با استفاده از کنترل کننده PI

g43_Photovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using PI controller

گزارش فارسی: دارد

کلیدواژه: فتوولتائیک، مبدل DC به DC، مبدل بوست

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C59

عنوان مقاله:

استفاده از کنترل PID فازی در توربین بادی Pitch

۲۰۱۲ The Application of Fuzzy PID Control in Pitch Wind Turbine

گزارش فارسی: دارد
مدل توربین بادی ،قسمت آیرودینامیکی، قسمت مدل انتقال ، مدل ژنراتور ، مدل اجرای در اوج
====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C121

عنوان مقاله:

 شبیه سازی کنترلرPIPID مبتنی بر IMC بهینه برای فشار خون متوسط عروقی

۲۰۱۲ A Simulation Study on Optimal IMC Based PIPID Controller for Mean Arterial Blood Pressure

گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کنترل بهره اتوماتیک هوشمند

عنوان مقاله:

g222_A New Intelligent Agent-Based AGC Design With Real-Time Application

گزارش:  دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

 کد مقاله C112

عنوان مقاله:

۲۰۱۱ An analytical method for PID controller tuning with specified gain and phase margins for integral plus time delay processes

گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

 کد مقاله C81

عنوان مقاله:

بررسی روش های تنظیم DMC و ارزیابی عملکرد با استفاده از الگوریتم های PID بر روی مدل FOPDT

۲۰۱۰ Review of Tuning Methods of DMC and Performance Evaluation with PID Algorithms on a FOPDT Model

گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله C62
عنوان مقاله:

ارزیابی توان توان راکتیو با کنترل بهینه از ایستگاه های بادی باد وانادیم ردوکس در بازار برق

Evaluation of Reactive Power Capability by Optimal Control of Wind-Vanadium Redox Battery Stations in Electricity Market

 گزارش فارسی: دارد
مسأله بهینه سازی  با نرم افزار GAMS

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله C92

عنوان مقاله:

تحقیق کاربرد کنترلر فازی PID در موتورهای DC موتورهای اتوماتیک

۲۰۱۱ The Research of FUZZY PID Control Application in DC Motor of Automatic Doors

بررسی عملکرد کنترل فازی – PID در موتورهای DC دربهای اتوماتیک

گزارش فارسی: دارد

===================================

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

عنوان اصلی مقاله :

 سیستم کنترل سیستم موقعیت مکانی بر اساسPID دیجیتال MCU

g13_Based On MCU Auto-adapted Digital PID Fluid Position Control System Design

 موضوع مقاله: طراحی سیستم کنترل دیجیتال

 گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله   C6

عنوان مقاله :

سیستم کنترل فیدبک حالت PID سیستم تعلیق فعال خودرو

g102 PID State Feedback Controller of a Quarter Car Active Suspension System 2011

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل فیدبک، سیستم تعلیق

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله C36
عنوان مقاله:
۲۰۱۱ The Permanent Magnet Linear Synchronous Motor Distribution System Based on Fuzzy PID Control

گزارش فارسی: –
کلید واژه :  کنترل بهینه،کنترل خطی، LP
===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله C7
عنوان مقاله

PID vs LQ Control Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor

روش کلاسیک PID و روش جدید LQ
گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترلر PID
===================================

شبیه سازی کامل و پاورپوینت  مقاله ۲۰۱۰ 

طراحي كنترل كننده هاي مد لغزشي انتگرالي – تناسبي براي سيستم هاي فوق آشوب

با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش و ورودي هاي كنترلي غير خطي

سال ارائه: ۲۰۱۰-۱۳۸۹ 

گزارش فارسی و توضیحات برنامه: از لینک زیر قابل دانلود است

 report

کلید واژه : کنترل فازی تطبیقی، چند متغیره
Adaptive fuzzy control, MIMO nonlinear systems, Errors

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”99″]

===================================

 شبیه سازی کنترلر PID  به صورت فازی و وفقی

نتایج شبیه سازی منطبق بر نتایج مقاله

فایل مقاله:Fuzzy adaptive PID control

کنترل فازی – طراحی کنترلر PID

گزارش فارسی: New Microsoft Office Word Document

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”111″]

===================================

کد مقاله C35   کنترل فازی
عنوان مقاله
Online tuning fuzzy PID controller using robust extended Kalman filter

کنترلر PID فازی سیستم پاندول معکوس به صورت آنلاین با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته
گزارش فارسی: Help
کلید واژه : کنترل فازی، فیلتر کالمن توسعه یافته

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”112″]

====================================

کد مقاله C110

عنوان مقاله:

Chaos Synchronization of two Uncertain Chaotic System Using Genetic Based Fuzzy Adaptive PID Controller

 گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تطبیقی

 ===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

کد مقاله C4

عنوان مقاله

Genetic Multivariable PID Controller Based on IMC

گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، کنترلر PID
====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

  کد مقاله C133

عنوان مقاله:

Design and optimization of fuzzy-PID controller for the nuclear reactor power control

کاربرد کنترل کننده PID با استفاده از تنظیم پارامترها با کنترل فازی  برای مورد راکتور هسته ای

 گزارش فارسی: دارد

===================================

کنترل فازی تطبیقی PI با حذف سریع اغتشاش  برای سیستم های غیرخطی نامعین

۲۰۰۸ PI Adaptive Fuzzy Control With Large and Fast Disturbance Rejection for a Class of Uncertain Nonlinear Systems

======================================

کد مقاله C98

عنوان مقاله:

۲۰۰۸ An improved auto-tuning scheme for PI controllers

سال ارائه:  ۲۰۰۸       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روشهای زیگلر نیکولز و زیگلر نیکولز اصلاح

PI/PID controllers; Ziegler–Nichols tuning; Auto-tuning; Load disturbance

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۶ کنترل مود لغزنده PI و فازی وفقی با اغتشاشات نا معلوم ولی محدود

۲۰۰۶ DIRECT ADAPTIVE FUZZY PI SLIDING MODE CONTROL OF SYSTEMS WITH UNKNOWN BUT BOUNDED DISTURBANCES

اسلایدینگ مود، مود لغزنده، کنترل فازی

======================================

کد مقاله g333

عنوان مقاله:

g333_Azadproject.ir_An ILMI Based Solution for Robust Tuning of PI and PID Controllers

پاسخ مبتنی بر ILMI برای تنظیم مقاوم کنترل کننده های PI و PID

سال ارائه:  ۲۰۰۶         نوع مقاله: ژورنال            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Mixed ∞ control, PI, PID, static output feedback control, LFC, LMI, robust performance, Time delay

 ====================================

کد مقاله C93

عنوان مقاله:

۲۰۰۴ IMC based automatic tuning method for PID controllers in a Smith predictor configuration

سال ارائه:  ۲۰۰۴       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : انتگرال قدر مطلق خطا برای بهینه سازی با استفاده از GA

Relay autotuning, PID controller, Smith predictor, IMC control

===================================

کد مقاله g101

عنوان مقاله:

Tuning of PID controllers for boiler-turbine units

تنظیم ضرایب کنترلر PID برای واحد های بویلر – توربین

سال ارائه: ۲۰۰۴      نوع مقاله: Elsevier                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه:Boiler-turbine unit; PID tuning; Robustness; Industrial applications

===================================