فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ الکترونیک قدرت – کنترل PID با تنظیم اتوماتیک ضرایب برای کانورتر DC-DC

اطلاعات بیشتر

۷۰ تومن

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱ الکترونیک قدرت

کنترل PID  با تنظیم اتوماتیک ضرایب برای کانورتر DC-DC

۲۰۱۱ Auto-tuned, Discrete PID Controller for DC-DC Converter for fast transient

response

نتایج شبیه سازی : result

قیمت : ۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید