کنترل پیشبین

اطلاعات بیشتر

مقاله های کنترل پیش بین

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

 

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ با کد C126

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Fuzzy model-based predictive control of dissolved oxygen in activated_sludg processes

کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل فازی اکسیژن محلول در فرآیند تصفیه‌ی آب به روش لجن فعال

        گزارش فارسی: دارد

ActivatedSludgeModel, Dissolvedoxygen, Fuzzy model, Model predictivecontrol

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ با کد C126

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Fuzzy model-based predictive control of dissolved oxygen in activated_sludg processes

کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل فازی اکسیژن محلول در فرآیند تصفیه‌ی آب به روش لجن فعال

        گزارش فارسی: دارد

ActivatedSludgeModel, Dissolvedoxygen, Fuzzy model, Model predictivecontrol

======================================

*شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳ IEEE

کد مقاله g372

ریزشبکه، کنترل هماهنگ،DG، سیستم توزیع، کنترل پیش بین مدل، مدیریت انرژی

کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی مبدل های توزیع شده در یک میکروگرید

۲۰۱۳ g372 Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

  گزارش فارسی==> خلاصه شبیه سازی

ترجمه دارد

۸۰ هزار تومان

80,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کد مقاله C143

عنوان مقاله:

طراحی کنترلر پیش بین تحمل پذیر خطا

 ۲۰۱۳ Proactive Fault-Tolerant Model Predictive Control

گزارش فارسی: Report

سیستم غیر خطی، مدل پیشبین

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C97

عنوان مقاله:

طراحی کنترل کننده مبتنی بر مدل کنترل پیش بین برای یک فرایند غیر خطی

 CONTROLLER DESIGN BASED ON MODEL PREDICTIVE CONTROL FOR A NONLINEAR PROCESS 2012

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل پيش­بين، حذف اثر اغتشاش، کاهش حساسيت، پايداری

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C68

عنوان مقاله:

 تأثیر افق پیش بینی در کنترل ماتریکس پویا

On the Influence of the Prediction Horizon in Dynamic Matrix Control

گزارش فارسی: دارد
کنترل پیش بین
===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C138

عنوان مقاله:

کنترل پیش بینی GPC با محدودیت برای Autopilot (اتوپایلوت)کشتی

۲۰۱۲ GPC_Generalized Predictive Control with Constraints for Ship Autopilot

گزارش فارسی: دارد

===================================

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۱۱

کد مقاله g141

عنوان مقاله:Paper

ردیابی نقطه بیشینه توان (MPPT) در سیستمهای فتوولتائیک با استفاده از کنترلر پیش بین (MPC)

گزارش فارسی: Report

کلید واژه :

solar cell

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ 

 کد مقاله C71
عنوان مقاله:

یک مدل پیش بینی معتبر برای یک کلاس از سیستم های غیر خطی نامشخص یک رویکرد LMI
Robust Model Predictive Control for a Class of Uncertain Nonlinear Systems An LMI Approach

گزارش فارسی: دارد
کنترل تطبیقی
===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کد مقاله C94

عنوان مقاله:

شبیه سازی تثبیت کننده پایداری سیستم بر مبنای کنترل پیش بین (MPC)

 DESIGN OF STABILIZING SIGNALS BY USING MODEL PREDICTIVE CONTROL

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : pss

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۰۸ با عنوان:

 کنترل پیش نمایش پاسخ تصادفی از یک مدل خودرو نیمه ماشین برای عبور از جاده ناهموار

۲۰۰۸ Preview control of random response of a half-car vehicle model traversing rough road

گزارش فارسی: دارد
استخراج مدل ديناميکي سيستم، تعيين تابع تبديل و پاسخ ضربه -پله – شيب، طراحي کنترلر PID براي کاهش MP

===================================

کد مقاله C79

عنوان مقاله:

Fuzzy model predictive control of nonlinear processes using genetic algorithms

کنترل سیستم ها غیر خطی، تئوری کنترل پیش

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم فازی، شناسایی مدل یا پلانت

Fuzzy models; Fuzzy control; Model predictive control; Genetic algorithms

===================================