فرم درخواست پروژه

کنترل پایداری سیستم های قدرت برای یک مزرعه بادی بر اساس برنامه نویسی دینامیکی تطبیقی

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله  IEEE 2014

توربین بادی – دینامیک سیستم های قدرت – Smart grid – شبکه هوشمند

کنترل پایداری سیستم های قدرت برای یک مزرعه بادی بر اساس برنامه نویسی دینامیکی تطبیقی

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Power System Stability Control for a Wind Farm Based on Adaptive Dynamic Programming

گزارش فارسی: ترجمه و exp

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.