فرم درخواست پروژه

کنترل ولتاژ و عملکرد دینامیکی سیستم انتقال قدرت با استفاده از جبران کننده استاتیک ور

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۸  

توان راکتیو- دینامیک سیستمهای قدرت

عنوان مقاله:  

  کنترل ولتاژ و عملکرد دینامیکی سیستم انتقال قدرت با استفاده از جبران کننده استاتیک ور 

  Voltage Control And Dynamic Performance of Power Transmission System Using Static Var Compensator

گزارش فارسی==>  gozareshe kar

 

۵۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.