فرم درخواست پروژه

کنترل هوشمند UPCQ درون سیستم انرژی میکروگرید (با منطق فازی)

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS– میکروگرید – توزیع پراکنده

کنترل هوشمند UPCQ درون سیستم انرژی میکروگرید (با منطق فازی)

۲۰۱۱ Smart Control of UPCQ Within Microgrid Energy System

گزارش فارسی : ترجمه

۵۵هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.