فرم درخواست پروژه

کنترل هماهنگ SVC و PSS برای افزایش پایداری گذرا در سیستم های قدرت با چند ماشین

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۳ 

 دینامیک سیستمهای قدرت

کنترل هماهنگ SVC و PSS برای افزایش پایداری گذرا در سیستم های قدرت با چند ماشین

  Coordinated Control of SVC And PSS for Transient Stability Enhancement of Multi-Machine Power System  

گزارش فارسی==> ندارد

۳۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.