فرم درخواست پروژه

کنترل موقعیت ربات توسط فیلتر کالمن

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۰۹

کنترل چندمتغیره، بهینه و فیلتر کالمن

کنترل موقعیت ربات توسط فیلتر کالمن

فایل مقاله:

Mobile Robot Position Estimation Using the Kalman Filter

دارای گزارش فارسیreport

کلید واژه: کنترل چند متغیره، کنترل بهینه، تئوری تخمین

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.