شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر ( کنترل مدرن) به همراه بازسازی چندین خطا در سیستم های غیر خطی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

کنترل مود لغزشی – کنترل مدرن – کنترل غیر خطی

کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر ( کنترل مدرن) به همراه بازسازی چندین خطا در سیستم های غیر خطی

۲۰۱۵ Sliding Mode Observer-basedMulti-faultReconstruction of Nonlinear System

۱۰۰ هزار تومان

100,000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.