فرم درخواست پروژه

کنترل مقابله ای مرسوم مدل هزینه های عقب مانده برای سیستم های زمان گسسته بدون حداقل فاز، کنترل کننده سازگار

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کد مقاله C26
عنوان مقاله :

کنترل مقابله ای مرسوم مدل هزینه های عقب مانده برای سیستم های زمان گسسته بدون حداقل فاز، کنترل کننده سازگار
Retrospective Cost Model Reference Adaptive Control for Non minimum-Phase Discrete-Time Systems, The Adaptive Controller

گزارش فارسی: report
کلید واژه : کنترل تطبیقی

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.