فرم درخواست پروژه

کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو DFIG برای تولید انرژی باد

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۰۶

کنترل توان – تولید انرژی – سیستم توزیع

کد مقاله P3
عنوان مقاله:

کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو DFIG برای تولید انرژی باد
۲۰۰۶ Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation
گزارش فارسی==>Doc1

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”199″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.