فرم درخواست پروژه

کنترل مجازی اینرسی توربین های بادی مبتنی بر DFIG برای پشتیبانی فرکانس شبکه پویا

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۰

  توربین بادی

 کد مقاله P112

عنوان مقاله:

 کنترل مجازی اینرسی توربین های بادی مبتنی بر DFIG برای پشتیبانی فرکانس شبکه پویا

۲۰۱۳ VIRTUAL INERTIA CONTROL of DFIG-BASED WIND TURBINES for DYNAMIC GRID FREQUENCY SUPPORT

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”145″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.