فرم درخواست پروژه

کنترل سرعت موتور دیزلی D6114 با استفاده از کنترل کننده PID و کنترلر فازی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

کنترل سرعت موتور دیزلی  D6114 با استفاده از کنترل کننده PID و کنترلر فازی

کد مقاله C90

عنوان مقاله:

C90_Azadproject.ir_D6114 Diesel Engine Speed Control A case Between PID Controller and Fuzzy Logic Controller 2014

گزارش فارسی: report

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.