فرم درخواست پروژه

کنترل دینامیکی تطبیق پذیر برای کنترل قسمت روتور سیستم توربین بادی با تغذیه دوگانه

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

توان راکتیو – توربین بادی

کد مقاله P159

عنوان مقاله:

کنترل دینامیکی تطبیق پذیر برای کنترل قسمت روتور سیستم توربین بادی با تغذیه دوگانه

Reactive power control of grid-connected wind farm based on adaptive dynamic programming 2014

گزارش فارسی==>  readme

کلید واژه :حالت گذرا و اتصال کوتاه، شبکه عصبی

۴۵ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.