فرم درخواست پروژه

کنترل لغزشی

اطلاعات بیشتر

مقاله های کنترل مود لغزشی

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

 

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

طراحی کنترل MIMO هماهنگ شده برای نیروگاه با استفاده از کنترل کننده حالت لغزنده بهبود یافته

کد مقاله C84

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ A coordinated MIMO control design for a power plant using improved sliding mode controller

شبیه سازی معادلات غیرخطی مربوط به نیروگاه

گزارش فارسی: Report

کلید واژه : نیروگاه، توربین

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

کد مقاله C141

طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ New Sliding-Mode Observer for Position Sensorless Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor

گزارش فارسی: دارد

===================================

کد مقاله C69

کنترل مدرن – غیرخطی- مود لغزنده
عنوان مقاله:

کنترل غیرخطی سیستم قدرت بر مبنای رویتگر با استفاده از استراتژی کنترل مود لغزنده
Observer-based nonlinear control of power system using sliding mode control strategy

گزارش فارسی: sliding
سطح لغزش

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱ 

  کد مقاله C70 , g181

عنوان مقاله:

طراحی کنترل مد لغزشی به منظور حفظ فاصله تعقیب ماشین

 روش برآورد شتاب و طراحی کنترل حالت لغزشی برای کنترل از راه دور ماشین 

Acceleration estimation method and sliding mode control design for car-following distance control

گزارش فارسی: دارد

==================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

 کد مقاله g176 و C41

عنوان مقاله:

g176 A Study of Chattering Suppression in Sliding Mode-Based Missile Guidance Law 2011

حذف پدیده‌ی Chattering  در کنترل‌کننده‌ی لغزشی (کنترل مدلغزشي فازي هدايت موشک)

 گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سيستم لغزشي ، کنترل فازی، مد لغزشی

===================================

شبیه سازی کامل و پاورپوینت  مقاله ۲۰۱۰ 

طراحي كنترل كننده هاي مد لغزشي انتگرالي – تناسبي براي سيستم هاي فوق آشوب

با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش و ورودي هاي كنترلي غير خطي

سال ارائه: ۲۰۱۰-۱۳۸۹ 

گزارش فارسی و توضیحات برنامه: از لینک زیر قابل دانلود است

 report

کلید واژه : کنترل فازی تطبیقی، چند متغیره
Adaptive fuzzy control, MIMO nonlinear systems, Errors

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله فاسی ۲۰۱۰ 

 كنترل لغزشي – تطبيقي سيستم فوق آشوب لورنز با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش، وروديهاي كنترلي غيرخطي و ناشناخته بودن پارامترهاي سيستم

صفحات فرد گزارش فارسی :report

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کد مقاله C13
عنوان مقاله:

طراحی کنترلر غیرخطی برای یک موتور القایی با استفاده از رویتگر کاهش یافته مود لغزنده برای شار و سرعت روتور

Nonlinear Control of an Induction Motor Using a Reduced-Order Extended Sliding s Mode Observer for Rotor Flux and Speed Sensorless estimation

گزارش فارسی: report

کلید واژه : کنترل مدرن، کنترل غیر خطی مقاوم

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

کد مقاله C42 ,g145
عنوان مقاله:
g145_Sliding mode control design under partial state feedback for ball and beam system 2010

كنترل غيرخطي طراحي كنترلر مقاوم لغزشي براي سيستم Ball And Beam
گزارش فارسی: g145 report
کلید واژه : کنترل مقاوم، خطی سازی، غیر خطی، فیدبک، مد لغزشی، گوی و میله

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله C23
عنوان مقاله : کنترل خطی سازی فیدبک و مود لغزشی وفقی برای یک هلیکوپتر ۴ روتوره

Feedback Linearization vs. Adaptive Sliding Mode Control for a Quadrotor Helicopter 2009

 گزارش فارسی: report
کلید واژه : کنترل غیرخطی- خطی سازی فیدبک ، رباتیک

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

 کد مقاله C95

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ Robust control of an industrial boiler system; a comparison between two approaches Sliding mode control &Hinf technique

کنترل واقعی یک سیستم دیگ بخار صنعتی؛ مقایسه ای بین دو نگرش: کنترل نحوه لغزش و تکنیک

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

===================================

*شبیه سازی و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ۲۰۰۷

کنترل مد لغزشی، پایدارساز 

طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تك ماشینه متصل به شین بینهایت با روش كنترل مد لغزشی(Sliding Mode)
relay- free sliding mode control technique based power system stablizer for single machine infinite bus system

گزارش كار فارسی كامل به صورت پاورپوینت ارائه: دارد

فایل های شبیه سازی یه صورت كاملا دقیق:  دارد

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۶ کنترل مود لغزنده PI و فازی وفقی با اغتشاشات نا معلوم ولی محدود

۲۰۰۶ DIRECT ADAPTIVE FUZZY PI SLIDING MODE CONTROL OF SYSTEMS WITH UNKNOWN BUT BOUNDED DISTURBANCES

اسلایدینگ مود، مود لغزنده، کنترل فازی

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۵

کد مقاله C131

عنوان مقاله:

Backstepping and Sliding-mode Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor

معادله دینامیک حاکم بر یک ربات کوادروتور

  گزارش فارسی: report

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله g80

عنوان اصلی مقاله :

۲۰۰۳ Sliding-mode observer for speed-sensorless induction motor drives

طراحی رویتگر مد لغزشی برای موتور القایی

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله:IEE

کلید واژه:شناسایی سیستم کنترلی

گزارش فارسی: Doc
۵۰ هزار تومان

===================================