فرم درخواست پروژه

کنترل لغزشی

اطلاعات بیشتر

مقاله های کنترل مود لغزشی

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

طراحی کنترل MIMO هماهنگ شده برای نیروگاه با استفاده از کنترل کننده حالت لغزنده بهبود یافته

کد مقاله C84

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ A coordinated MIMO control design for a power plant using improved sliding mode controller

شبیه سازی معادلات غیرخطی مربوط به نیروگاه

گزارش فارسی: Report

کلید واژه : نیروگاه، توربین

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله C141

طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی

عنوان مقاله:

۲۰۱۳ New Sliding-Mode Observer for Position Sensorless Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor

گزارش فارسی: exppp

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

کد مقاله C69

کنترل مدرن – غیرخطی- مود لغزنده
عنوان مقاله
:

کنترل غیرخطی سیستم قدرت بر مبنای رویتگر با استفاده از استراتژی کنترل مود لغزنده
Observer-based nonlinear control of power system using sliding mode control strategy

گزارش فارسی: sliding
سطح لغزش

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۱

کد مقاله C70 , g181

عنوان مقاله:

طراحی کنترل مد لغزشی به منظور حفظ فاصله تعقیب ماشین

روش برآورد شتاب و طراحی کنترل حالت لغزشی برای کنترل از راه دور ماشین

Acceleration estimation method and sliding mode control design for car-following distance control

گزارش فارسی: دارد

۷۰ هزار تومان

==================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله g176 و C41

عنوان مقاله:

g176 A Study of Chattering Suppression in Sliding Mode-Based Missile Guidance Law 2011

حذف پدیده‌ی Chattering  در کنترل‌کننده‌ی لغزشی (کنترل مدلغزشي فازي هدايت موشک)

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سيستم لغزشي ، کنترل فازی، مد لغزشی

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی کامل و پاورپوینت  مقاله ۲۰۱۰

طراحي كنترل كننده هاي مد لغزشي انتگرالي – تناسبي براي سيستم هاي فوق آشوب

با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش و ورودي هاي كنترلي غير خطي

سال ارائه: ۲۰۱۰-۱۳۸۹

گزارش فارسی و توضیحات برنامه: از لینک زیر قابل دانلود است

 report

کلید واژه : کنترل فازی تطبیقی، چند متغیره
Adaptive fuzzy control, MIMO nonlinear systems, Errors

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله فاسی ۲۰۱۰

كنترل لغزشي – تطبيقي سيستم فوق آشوب لورنز با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش، وروديهاي كنترلي غيرخطي و ناشناخته بودن پارامترهاي سيستم

صفحات فرد گزارش فارسی :report

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کد مقاله C13
عنوان مقاله
:

طراحی کنترلر غیرخطی برای یک موتور القایی با استفاده از رویتگر کاهش یافته مود لغزنده برای شار و سرعت روتور

Nonlinear Control of an Induction Motor Using a Reduced-Order Extended Sliding s Mode Observer for Rotor Flux and Speed Sensorless estimation

گزارش فارسی: report

کلید واژه : کنترل مدرن، کنترل غیر خطی مقاوم

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

کد مقاله C42 ,g145
عنوان مقاله
:
g145_Sliding mode control design under partial state feedback for ball and beam system 2010

كنترل غيرخطي طراحي كنترلر مقاوم لغزشي براي سيستم Ball And Beam
گزارش فارسی
: g145 report
کلید واژه : کنترل مقاوم، خطی سازی، غیر خطی، فیدبک، مد لغزشی، گوی و میله

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله C23
عنوان مقاله : کنترل خطی سازی فیدبک و مود لغزشی وفقی برای یک هلیکوپتر ۴ روتوره

Feedback Linearization vs. Adaptive Sliding Mode Control for a Quadrotor Helicopter 2009

گزارش فارسی: report
کلید واژه : کنترل غیرخطی- خطی سازی فیدبک ، رباتیک

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

کد مقاله C95

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ Robust control of an industrial boiler system; a comparison between two approaches Sliding mode control &Hinf technique

کنترل واقعی یک سیستم دیگ بخار صنعتی؛ مقایسه ای بین دو نگرش: کنترل نحوه لغزش و تکنیک

گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

۷۰ هزار تومان

===================================

*شبیه سازی و گزارش کار و پاورپوینت مقاله ۲۰۰۷

کنترل مد لغزشی، پایدارساز

طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تك ماشینه متصل به شین بینهایت با روش كنترل مد لغزشی(Sliding Mode)
relay- free sliding mode control technique based power system stablizer for single machine infinite bus system

گزارش كار فارسی كامل به صورت پاورپوینت ارائه: دارد

فایل های شبیه سازی یه صورت كاملا دقیق:  دارد

۷۰ هزار تومان

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۶ کنترل مود لغزنده PI و فازی وفقی با اغتشاشات نا معلوم ولی محدود

۲۰۰۶ DIRECT ADAPTIVE FUZZY PI SLIDING MODE CONTROL OF SYSTEMS WITH UNKNOWN BUT BOUNDED DISTURBANCES

اسلایدینگ مود، مود لغزنده، کنترل فازی

۷۰ هزار تومان

======================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۵

کد مقاله C131

عنوان مقاله:

Backstepping and Sliding-mode Techniques Applied to an Indoor Micro Quadrotor

معادله دینامیک حاکم بر یک ربات کوادروتور

گزارش فارسی: report

۷۰ هزار تومان

===================================

کد مقاله g80

عنوان اصلی مقاله :

۲۰۰۳ Sliding-mode observer for speed-sensorless induction motor drives

طراحی رویتگر مد لغزشی برای موتور القایی

سال ارائه:  ۲۰۰۳       نوع مقاله:IEE

کلید واژه:شناسایی سیستم کنترلی

گزارش فارسی: Doc
۵۰ هزار تومان

===================================