فرم درخواست پروژه

کنترل جریان فعال پاندول یک جرثقیل تک سواری با استفاده از تکنیک کنترل بازخورد خروجی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۰ کنترل مدرن

کد مقاله C89

عنوان مقاله:

کنترل جریان فعال پاندول یک جرثقیل تک سواری با استفاده از تکنیک کنترل بازخورد خروجی

Active Sway Control of a Single Pendulum Gantry Crane System using Output-Delayed Feedback Control Technique 2010

گزارش فارسی: report

کلید واژه : قطری سازی، کنترل پذیری ، رویت پذیری ، کنترلر فیدبک حالت،  رویت گر

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”312″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.