فرم درخواست پروژه

کنترل تطبیقی برای کنترل مسیر یابی ربات

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کد مقاله C82 , g245

عنوان مقاله:

g245_A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory Tracking of Electrically Driven Nonholonomic Mobile Robots 2010

کنترل تطبیقی برای کنترل مسیر یابی ربات

گزارش فارسی: گزارش

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.