فرم درخواست پروژه

کنترل ترکیبی قوی بر پایه شبکه عصبی برای سیستم روباتیک یک رویکرد H بی نهایت

اطلاعات بیشتر

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله g104 , c64

عنوان مقاله:

کنترل ترکیبی قوی بر پایه شبکه عصبی برای سیستم روباتیک یک رویکرد H بی نهایت

۲۰۱۱ Neural network based robust hybrid control for robotic system an H∞ approach

گزارش فارسی: report

کنترل مقاوم، شبکه عصبی

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.