فرم درخواست پروژه

کنترل بهینه پایدار برای مسیر یابی بازوی سیلندری ربات

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

کنترل بهینه پایدار برای مسیر یابی بازوی سیلندری ربات

کد مقاله C85

عنوان مقاله:

Stable optimal control applied to a cylindrical robotic arm

گزارش فارسی: گزارش

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”82″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.