فرم درخواست پروژه

کنترل بهینه شده ژنراتور بادی مبتنی بر DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و PSO

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

توربین بادی – بهینه سازی – کنترل – دینامیک قدرت

کنترل بهینه شده ژنراتور بادی مبتنی بر DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و PSO

۲۰۱۳ Optimized Control of DFIG-Based Wind Generation Using Sensitivity Analysis and Particle Swarm Optimiz

گزارش فارسی : ترجمه + report

[zarinpalpaiddownloads id=”319″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.