فرم درخواست پروژه

کنترل بهینه برای حل معادلات غیرخطی با عدم قطعیت پارامترها با استفاده از روش AVK

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله

کنترل بهینه برای حل معادلات غیرخطی با عدم قطعیت پارامترها با استفاده از روش AVK

۲۰۰۷ Using AVK method to solve nonlinear problems with uncertain parameters 

گزارش شبیه سازی  و نتایج آن در فایل زیر قابل دانلود است

report

۷۰ هزار تومان

======================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.