شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ کنترل بهینه با مدلسازی فضای حالت به صورت فازی با استفاده از معادله ریکاتی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ کنترل بهینه

کنترل بهینه با مدلسازی فضای حالت به صورت فازی با استفاده از معادله ریکاتی

۲۰۱۸ Optimal Control with Fuzzy State Space Modeling Using Riccati Equation

گزارش شبیه سازی  ==> Report2

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.