فرم درخواست پروژه

کنترلر وفقی فازی بهینه به همراه توربین بادی سیستم توزیع، برای کنترل فرکانس در سیستم قدرت

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳:

کنترل فازی، تطبیقی، بهینه

کنترلر وفقی فازی بهینه به همراه توربین بادی سیستم توزیع، برای کنترل فرکانس در سیستم قدرت

Optimal Fuzzy Logic-based Adaptive Controller equipped with DFIG Wind Turbine for Frequency Control in Stand Alone Power System

مناسب برای درس های کنترل فازی، کنترل وفقی، کنترل بهینه

دارای گزارش فارسی ۲۱ صفحه ایReport _3_

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.