فرم درخواست پروژه

پیکربندی سیستم کنترل مبتنی بر RNGA برای فرآیندهای چند متغیره

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

کد مقاله C39

عنوان مقاله:

پیکربندی سیستم کنترل مبتنی بر  RNGA برای فرآیندهای چند متغیره

RNGA based control system configuration for multivariable processes

 گزارش فارسی: mimo1
کلید واژه : کنترل چند متغیره، MIMO

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.