فرم درخواست پروژه

پیدا کردن k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک

اطلاعات بیشتر

عنوان مقاله:

A genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network

فایل مقاله:

A genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network 2010

پیدا کردن k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک

Computer networks, shortest paths, Genetic algorithms, Multimedia

 جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده و یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس بگیرید.