پیاده سازی الگوریتم هاف روی ARM

اطلاعات بیشتر

پیاده سازی الگوریتم هاف(hough)  خط و دایره روی  ARM و نمایش بر روی LCD گرافیکی

 

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.