فرم درخواست پروژه

پروژه مدارهای واسط و معماری کامپیوتر USB3

اطلاعات بیشتر

چکیده

این پروژه ساختار گذرگاه سریال جهانی نوع ۳ و مفاهیم کلیدی مربوط به آن را بررسی می­کند.USB 3.0  شبیه به مدل های اولیه USB است، که علت این تشابه وجود گذرگاه (bus) کابلی تقویت کننده تبادل داده ها بین کامپیوتر میزبان و تعداد زیادی از دستگاه جانبی است که در دسترسند.دستگاه های جانبی متصل شده به واسطه پروتکل فرمان یافته میزبان پهنای باند را تقسیم می­کنند.همزمان با استفاده از کامپیوتر میزبان و سایر دستگاه های جانبی اجازه اتصال پیکربندی یا استفاده و جدا سازی می­دهد.

USB 3.0  ساختار گذرگاه دوگانه را مورد استفاده قرار می­دهد که سازگاری اندکی با USB 3.0  دارد. این امر،عملکرد همزمان تبادل اطلاعات SuperSpeed و غیر SuperSpeed (سرعت های USB 2.0) را میسر می­سازد. این تحقیق به دو مساله مهم اشاره دارد. نخست مربوط به ساختار و مفاهیم مرتبط با عواملی است که پورت های دوگانه را محدود می­کند.دوم به  ساختار معین SuperSpeed و مفاهیم آن اشاره
می­کند.

این پروژه ۶۰ صفحه می باشد.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.